Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – dotyczy pracy najemnej – w przypadku dochodów z innych źródeł, należy sięgnąć do tekstu umowy, ponieważinne dochody (kontrakty menadżerskie, prawa autorskie itp.) mogą być opodatkowane inaczej aniżeli praca najemna.

Dochody uzyskane w Państwach z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu Podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce w każdym przypadku, jednak od obliczonego w Polsce podatku można odliczyć podatek zapłacony w tych Państwach, tzw. METODA PROPORCJONALNA

S– metoda wyłączenia z progresją – (popularna Stopa procentowa)

P– metoda proporcjonalnego odliczenia

Albania

Umowa podpisana
05.03. 1993

Weszła w życie z dniem
27.06. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 101, poz. 492

S

Algieria

Umowa podpisana
31.01. 2000

 

 

Umowa podpisana, ale nie ratyfikowana

P

Armenia

Umowa podpisana
14.07. 1999

Weszła w życie z dniem
27.02. 2005

Obowiązuje od dnia
01.01. 2006

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2005 Nr 66, poz. 576

P

Australia

Umowa podpisana
07.05. 1991

Weszła w życie z dniem
04.03. 1992

Obowiązuje od dnia
01.01. 1993

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1992 Nr 41, poz. 177

P

Austria

Umowa podpisana
02.10. 1974
13.01. 2004
04.02.2008

Weszła w życie z dniem
21.09. 1975
01.04. 2005
10.10.2008

Obowiązuje od dnia
01.01. 1974
01.01. 20061)
01.01.2009

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1975 Nr 24, poz. 129
2005 Nr 224, poz. 1921
2008 Nr 222, poz. 1450

P,

 

od01.01.2009 - S

Azerbejdżan

Umowa podpisana
26.08. 1997

Weszła w życie z dniem
20.01. 2005

Obowiązuje od dnia
01.01. 20061)

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2008 Nr 9, poz. 52

S

Bangladesz

Umowa podpisana
08.07. 1997

Weszła w życie z dniem
28.01. 1999

Obowiązuje od dnia
01.01. 2000

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2000 Nr 106, poz. 1121

S

Belgia

Umowa podpisana
14.09. 1976

20.08. 2001

Weszła w życie z dniem
21.09. 1978

29.04. 2004

Obowiązuje od dnia
01.01. 1979

01.01. 2005

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1978 Nr 24, poz. 109

2004 Nr 211, poz. 2139

P

Białoruś

Umowa podpisana
18.11. 1992

Weszła w życie z dniem
30.07. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1993 Nr 120, poz. 534

S

Bułgaria

Umowa podpisana
11.04. 1994

Weszła w życie z dniem
10.05. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 137, poz. 679

S

Chile

Umowa podpisana
10.03. 2000

Weszła w życie z dniem
30.12. 2003

Obowiązuje od dnia
01.01. 2004

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2004 Nr 193, poz. 1976

P

Chiny

Umowa podpisana
07.06. 1988

Weszła w życie z dniem
07.01. 1989

Obowiązuje od dnia
01.01. 1990

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1989 Nr 13, poz. 65

S

Chorwacja

Umowa podpisana
19.10. 1994

Weszła w życie z dniem
11.02. 1996

Obowiązuje od dnia
01.01. 1997

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 78, poz. 370

S

Cypr

Umowa podpisana
04.06. 1992

Weszła w życie z dniem
07.07. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1993 Nr 117, poz. 523

S

Czarnogóra

Umowa podpisana
12.06. 1997

Weszła w życie z dniem
17.06. 1998

Obowiązuje od dnia
01.01. 1999

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2001 Nr 104, poz. 1137

S

Czeska Republika

Umowa podpisana
24.06. 1993

Weszła w życie z dniem
20.12. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 47, poz. 189

S

Dania

Umowa podpisana
06.12. 2001

07.12.2009

Weszła w życie z dniem
13.12. 2002

25.11.2010

Obowiązuje od dnia
01.01. 2003

01.01.2011

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2003 Nr 43, poz. 368

P

 

S

Egipt

Umowa podpisana
24.06. 1996

Weszła w życie z dniem
16.07. 2001

Obowiązuje od dnia
01.01. 2002

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2003 Nr 78, poz. 690

P

Estonia

Umowa podpisana
09.05. 1994

Weszła w życie z dniem
09.12. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 77, poz. 388

S

Filipiny

Umowa podpisana
09.09. 1992

Weszła w życie z dniem
07.04. 1997

Obowiązuje od dnia
01.01. 1998

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1997 Nr 127, poz. 817

S

Finlandia

Umowa podpisana
26.10. 1977

28.04. 1994

08.06.2009

Weszła w życie z dniem
30.03. 1979

25.01. 1995

11.03.2010

Obowiązuje od dnia
01.01. 1980

01.01.   1996

 

01.01.2011

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1979 Nr 12, poz. 84

1995 Nr 106, poz. 517

2010 Nr 37, poz. 205

 

P

 

 

 

S

Francja

Umowa podpisana
20.06. 1975

Weszła w życie z dniem
12.09. 1976

Obowiązuje od dnia
01.01. 1974

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1977 Nr 1, poz. 5

S

Grecja

Umowa podpisana
20.11. 1987

Weszła w życie z dniem
28.09. 1991

Obowiązuje od dnia
01.01. 1992

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1991 Nr 120, poz. 524

S

Gruzja

Umowa podpisana
05.11. 1999

Weszła w życie z dniem
31.08. 2006

Obowiązuje od dnia
01.01. 2007

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2006 Nr 248, poz. 1820

P

Guernsey (Baliwat Guernsey)

Umowa międzynarodowa w odniesieniu do przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa międzynarodowa w odniesieniu do niektórych dochodów

08.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2013

01.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2014

Dz. U. z 2014 r. poz. 1339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1341

Metoda unikania podwójnego opodatkowania

Zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych  oraz korzyści osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z przeniesienia własności eksploatowanych w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz z majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Umawiającej się Strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Postanowienia te mają także zastosowanie do zysków i korzyści osiąganych przez przedsiębiorstwo Umawiającej się Strony z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsięwzięciu lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym

 

 

P

Hiszpania

Umowa podpisana
15.11. 1979

Weszła w życie z dniem
06.05. 1982

Obowiązuje od dnia
01.01. 1983

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1982 Nr 17, poz. 127

S

Holandia

Umowa podpisana
13.02. 2002

Weszła w życie z dniem
18.03. 2003

Obowiązuje od dnia
01.01. 2004

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2003 Nr 216, poz. 2120

P

Indie

Umowa podpisana
21.06. 1989

29.01.2013

Weszła w życie z dniem
26.10. 1989

01.06.2014

Obowiązuje od dnia
01.01. 1990

01.01.2015

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1990 Nr 8, poz. 46

2014 poz. 1336

S

 

P

Indonezja

Umowa podpisana
06.10. 1992

Weszła w życie z dniem
25.08. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 46, poz. 187

S

Iran

Umowa podpisana
02.10. 1998

15.12. 2004

Weszła w życie z dniem
01.12. 2006

01.12. 2006

Obowiązuje od dnia
01.01. 2007

01.01. 2007

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2006 Nr 244, poz. 1770

2006 Nr 244, poz. 1772

P

Irlandia

Umowa podpisana
13.11. 1995

Weszła w życie z dniem
22.12. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 29, poz. 129
2000 Nr 53, poz. 650

S

Islandia

Umowa podpisana
19.06. 1998

16.05.2012

Weszła w życie z dniem
20.06. 1999

23.08.2013

Obowiązuje od dnia
01.01. 2000

01.01.2014

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1999 Nr 79, poz. 890

2013 poz. 1353

P

 

S

Izrael

Umowa podpisana
22.05. 1991

Weszła w życie z dniem
30.12. 1991

Obowiązuje od dnia
01.01. 1992

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1992 Nr 28, poz. 124

S

Japonia

Umowa podpisana
20.02. 1980

Weszła w życie z dniem
23.12. 1982

Obowiązuje od dnia
01.01. 1983

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1983 Nr 12, poz. 60

S

Jordania

Umowa podpisana
04.10. 1997

Weszła w życie z dniem
22.04. 1999

Obowiązuje od dnia
01.01. 2000

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1999 Nr 61, poz. 654

S

Kanada

Umowa podpisana
04.05. 1987

Weszła w życie z dniem
30.11. 1989

Obowiązuje od dnia
01.01. 1989

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1990 Nr 38, poz. 216

S

Katar

Umowa podpisana
18.11. 2008

Weszła w życie z dniem
 

Obowiązuje od dnia
 

umowapodpisana, ale nie ratyfikowana

 

Kazachstan

Umowa podpisana
21.09. 1994

Weszła w życie z dniem
13.05. 1995

Obowiązuje od dnia
od 01.06. 1995
w odniesieniu do podatków uzyskiwanych u źródła
od 01.01. 1996
w odniesieniu do innych podatków

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 121, poz. 586

P

Kirgistan

Umowa podpisana
19.11. 1998

Weszła w życie z dniem
22.06. 2004

Obowiązuje od dnia
od 01.09. 2004
w odniesieniu do podatków uzyskiwanych u źródła
od 01.01. 2005
w odniesieniu do innych podatków

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2004 Nr 228, poz. 2304

P

Korea Płd.

Umowa podpisana
21.06. 1991

Weszła w życie z dniem
21.02. 1992

Obowiązuje od dnia
01.01. 1991

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1992 Nr 28, poz. 126

P

Kuwejt

Umowa podpisana
16.11. 1996

Weszła w życie z dniem
25.04. 2000

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2000 Nr 69, poz. 811

S

Liban

Umowa podpisana
26.07. 1999

Weszła w życie z dniem
07.11. 2003

Obowiązuje od dnia
01.01. 2004

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2004 Nr 244, poz. 2445

S

Litwa

Umowa podpisana
20.01. 1994

Weszła w życie z dniem
19.07. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 51, poz. 277

S

Luksemburg

Umowa podpisana
14.06. 1995

Weszła w życie z dniem
11.07. 1996

Obowiązuje od dnia
01.01. 1997

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 -Nr 110, poz. 527

S

Łotwa

Umowa podpisana
17.11. 1993

Weszła w życie z dniem
30.11. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 53, poz. 285

S

Macedonia

Umowa podpisana
28.11. 1996

Weszła w życie z dniem
17.12. 1999

Obowiązuje od dnia
01.01. 2000

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2002 Nr 206, poz. 1744

P

Malezja

Umowa podpisana
16.09. 1977

Weszła w życie z dniem
05.12. 1978

Obowiązuje od dnia
01.01. 1997

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1979 Nr 10, poz. 62

P

Malta

Umowa podpisana
07.01. 1994

Weszła w życie z dniem
24.11. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 49, poz. 256

S

Maroko

Umowa podpisana
24.10. 1994

Weszła w życie z dniem
29.03. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 110, poz. 529

S

Meksyk

Umowa podpisana
30.11. 1998

Weszła w życie z dniem
06.09. 2002

Obowiązuje od dnia
01.01. 2003

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2003 Nr 13, poz. 131

S

Mołdawia

Umowa podpisana
16.11. 1994

Weszła w życie z dniem
27.10. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 38, poz. 166

P

Mongolia

Umowa podpisana
18.04. 1997

Weszła w życie z dniem
21.07. 2001

Obowiązuje od dnia
01.01. 2002

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2002 Nr 206, poz. 1746

S

Niemcy

Umowa podpisana
18.12. 1972
24.10. 1979
14.05. 2003

Weszła w życie z dniem
14.09. 1975
 
19.12. 2004

Obowiązuje od dnia
01.01. 1976
 
01.01. 2005**

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1975 Nr 31, poz. 163
1982 Nr 1, poz. 1
2005 Nr 12, poz. 90

S

Nigeria

Umowa podpisana
12.02. 1999

 

 

umowapodpisana, ale nie ratyfikowana

P

Norwegia

Umowa podpisana
24.05. 1977

Weszła w życie z dniem
30.10. 1979

Obowiązuje od dnia
01.01. 1976

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1979 Nr 27, poz. 157
2000 Nr 57 poz. 682

S

Nowa Zelandia

Umowa podpisana
21.04. 2005

Weszła w życie z dniem
16.08. 2006

Obowiązuje od dnia
01.01. 2007

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2006 Nr 248, poz. 1822

S

Pakistan

Umowa podpisana
25.10. 1974

Weszła w życie z dniem
24.11. 1975

Obowiązuje od dnia
01.01. 1973

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1976 Nr 9, poz. 47

S

Portugalia

Umowa podpisana
09.05. 1995

Weszła w życie z dniem
04.02. 1998

Obowiązuje od dnia
01.01. 1999

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1998 Nr 48, poz. 304

S

Republika Płd. Afryki

Umowa podpisana
10.11. 1993

Weszła w życie z dniem
05.12. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 28, poz. 124 i 125

S

Rosja

Umowa podpisana
22.05. 1992

Weszła w życie z dniem
22.02. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1993 Nr 125, poz. 569

P

Rumunia

Umowa podpisana
23.06. 1994

Weszła w życie z dniem
15.09. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 109, poz. 530

S

Serbia

Umowa podpisana
12.06. 1997

Weszła w życie z dniem
17.06. 1998

Obowiązuje od dnia
01.01. 1999

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2001 Nr 104, poz. 1137

S

Singapur

Umowa podpisana
23.04. 1993

 

 

 

04.11.2012

Weszła w życie z dniem
25.12. 1993

 

 

 

06.02.2014

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

 

 

 

01.01.2015

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 38, poz. 139

 

 

 

Dz. U. z 2014 r. poz. 443

S

Postanowienia umowy przestają obowiązywać od dnia 01.01.2015

 

 

P

Słowacka Republika

Umowa podpisana
18.08. 1994

Weszła w życie z dniem
21.12. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1996 Nr 30, poz. 131

S

Sri Lanka

Umowa podpisana
25.04. 1980

Weszła w życie z dniem
21.10. 1983

Obowiązuje od dnia
01.01. 1983

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1988 Nr 5, poz. 38

S

Stany Zjednoczone

Umowa podpisana
08.10. 1974

Weszła w życie z dniem
23.07. 1976

Obowiązuje od dnia
01.01. 1977

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1976 Nr 31, poz. 178

P

Syria

Umowa podpisana
15.08. 2001

Weszła w życie z dniem
23.12. 2003

Obowiązuje od dnia
01.01. 2004

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2004 Nr 193, poz. 1972

P

Szwajcaria

Umowa podpisana
02.09. 1991

Weszła w życie z dniem
25.09. 1992

Obowiązuje od dnia
01.01. 1993

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1993 Nr 22, poz. 92

S

Szwecja

Umowa podpisana
05.06. 1975
19.11. 2004

Weszła w życie z dniem
18.02. 1977
15.10. 2005

Obowiązuje od dnia
01.01. 1978
01.01. 2006

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1977 Nr 13, poz. 51
2006 Nr 26, poz. 193

S

Słowenia

Umowa podpisana
28.06. 1996

Weszła w życie z dniem
10.03. 1998

Obowiązuje od dnia
01.01. 1999

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1998 Nr 35, poz. 198

S

Tadżykistan

Umowa podpisana
27.05. 2003

Weszła w życie z dniem
24.06. 2004

Obowiązuje od dnia
od01.09. 2004
wodniesieniu do podatków uzyskiwanych u źródła
od01.01. 2005
wodniesieniu do innych podatków

Miejscepubl.rok,Dz.U.
2005 Nr 12, poz. 92

P

Tajlandia

Umowa podpisana
08.12. 1978

Weszła w życie z dniem
13.05. 1983

Obowiązuje od dnia
01.01. 1983

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1983 Nr 37, poz. 170

S

Tunezja

Umowa podpisana
29.03. 1993

Weszła w życie z dniem
15.11. 1993

Obowiązuje od dnia
01.01. 1994

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 78, poz. 357

S

Turcja

Umowa podpisana
03.11. 1993

Weszła w życie z dniem
01.10. 1996

Obowiązuje od dnia
01.01. 1998

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1997 Nr 11, poz. 58

S

Ukraina

Umowa podpisana
12.01. 1993

Weszła w życie z dniem
11.03. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1994 Nr 63, poz. 269

S

Urugwaj

Umowa podpisana
02.08. 1991

 

 

umowapodpisana, ale nie ratyfikowana

 

Uzbekistan

Umowa podpisana
11.01. 1995

Weszła w życie z dniem
29.04. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 116, poz. 559 i 560

P

Węgry

Umowa podpisana
23.09. 1992
27.06. 2000

Weszła w życie z dniem
10.09. 1995
01.05. 2002

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996
01.08. 2002

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 125, poz. 602
2002 Nr 108, poz. 946

S

Wielka Brytania i Północna Irlandia

Umowa podpisana
16.12. 1976
20.07. 2006

Weszła w życie z dniem
25.02. 1978
27.12. 2006

Obowiązuje od dnia
01.04. 1975
01.01. 2007

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1978 Nr 7, poz. 20
2006 Nr 250, poz. 1840

S

Wietnam

Umowa podpisana
31.08. 1994

Weszła w życie z dniem
20.01. 1995

Obowiązuje od dnia
01.01. 1996

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 49, poz. 258

S

Włochy

Umowa podpisana
21.06. 1985

Weszła w życie z dniem
26.09. 1989

Obowiązuje od dnia
01.01. 1984

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1989 Nr 62, poz. 374

S

Wyspa Man

Umowa podpisana

07.03.2011

Weszła w życie z dniami

28.10.2011

Obowiązuje od dnia

01.01.2012

Dz.U. 2011/283/1667

P

Zambia

Umowa podpisana
19.05. 1995

 

 

umowapodpisana, ale nie ratyfikowana

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Umowa podpisana
31.01. 1993

 

 

oczekujący

 

Zimbabwe

Umowa podpisana
09.07. 1993

Weszła w życie z dniem
28.11. 1994

Obowiązuje od dnia
01.01. 1995

Miejscepubl.rok,Dz.U.
1995 Nr 62, poz. 318

S